Forskningskommunikation

mandag, 15 november 2010

En faglig Bermuda-trekant

Filed under: Teori og debat — Jesper Odde Madsen @ 20:37
Tags:

Jeg har længe undret mig over en pudsig “Bermuda-trekant”. Gennem nogen tid har jeg bevæget mig rundt i kommunikationens spændende farvande, men i ét bestemt område ser jeg aldrig masten af et andet fartøj.

Det gode skib, jeg sejler med, hedder ”forskningskommunikation”, men det anløber tilsyneladende sjældent de danske universiteter. Hvad enten man producerer spegepølser eller viden, har man behov for at arbejde målrettet med relationerne til omverdenen, men debatten er som regel fokuseret på (énvejs)formidling til nogle få interessenter via massemedier og tidsskrifter.

Dette fokus er vigtigt, men ikke tilstrækkeligt. På godt og ondt må nutidens forskningsmiljøer opføre sig mere og mere som private virksomheder, og især inden for visse (teknologiske) sektorer har man længe fungeret mere kommercielt.

Forskningskommunikation er altså en parallel til det man gør i erhvervslivet: Man tilstræber at indarbejde kommunikationen lige fra starten, analysere interessenter, udarbejde strategier, planlægge kommunikationskanaler, osv. Uanset om man producerer ny viden eller røde pølser. Skal relationerne hos en forskergruppe/et institut fungere optimalt, må man beskæftige man sig med kommunikationen i samtlige faser og mellem alle relevante interessenter – og arbejde med image, interessent-relationer og økonomi.

Der er relativt nem adgang til forskning og videndeling mht kommunikationsfaglige spørgsmål hvad erhvervslivet angår. Imidlertid adskiller forskningsmiljøerne sig på væsentlige (strukturelle, kulturelle og økonomiske) punkter fra erhvervslivet, og jeg har på bl.a. universiteterne og CBS fået bekræftet, at der er behov for at forholde sig mere systematisk til emnet.

Men tilsyneladende vrimler det ikke just med kvalificeret materiale/erfaringer/modeller, og jeg har ofte savnet sparring og inspiration i mit arbejde. Derfor efterlyser jeg både forskere og kommunikatører, som vil være med til at sætte gang i denne videndeling.

Kom frit frem!

Reklamer

onsdag, 3 november 2010

Forskernes udfordring

Filed under: Kommunikation generelt,Teori og debat — Jesper Odde Madsen @ 13:17
Tags: ,

Det er ikke altid let at forklare en forsker, hvad kommunikation er for en størrelse – og hvad den kan bruges til. Forskere kommunikerer jo på livet løs – de går til møder, konferencer og undervisning, de bliver interviewet til medierne, og de sender emails og søger information på nettet. Så hvad skal de med “mere” kommunikation?

Som jeg ser det, adskiller forskningsmiljøerne sig ikke fra erhvervslivet – de har det samme behov for professionel og integreret kommunikation. Men deres referencerammer er ikke de samme, de har ikke det samme fokus på image og bundlinie, og de vokser ud af en tradition, som kun rummer én væsentlig faglighed, nemlig det at være uddannet som fx sociologer. Derfor kan det være svært at forestille/omstille sig til en organisation, hvor flere fagligheder er nødvendige for produktionen af viden.

Arbejdsformen og kulturen har desuden hidtil rettet sig mod at tilfredsstille nogle få “interne” interessenter (videnskabelige tidsskrifter, fakultetet, ministeriet, etc) mens fx offentligheden og erhvervslivet er kommet i anden række. De senere år er der imidlertid kommet fokus på forskningsformidling – med den begrundelse, at forskerne udadtil bør vise, hvad de laver og hvorfor det er nyttigt for samfundet. Det er i sig selv en positiv tendens, så længe det ikke ender med halsløs popularisering og medie-rytteri.

Men det er langt fra nok, når man tænker på, at forskningen fremover kommer til at fungere på andre og mere forretningsmæssige vilkår. Pengene skal i stigende grad ikke kun findes på finansloven, men også hos eksterne kilder. Inden for visse (teknologiske) sektorer har man længe fungeret mere kommercielt, men gælder det fx samfundsvidenskab og humaniora, er man meget mindre bevidst om sammenhængen mellem økonomi og kommunikation.

Derfor må debatten om forskningsformidling udvides til også at omfatte egentlig forskningskommunikation, som kan motivere forskningsmiljøerne til at investere i en integreret kommunikationsindsats, som kan skabe og vedligeholde nogle gode relationer til alle de interessenter, der har betydning for forskningen.

I modsat fald vil mange forskningsmiljøer inden længe havne i den situation, mange virksomheder befandt sig i for 25 år siden, hvor en ureflekteret holdning til kommunikation blev skæbnesvanger for omdømme og økonomi.

fredag, 20 august 2010

Velkommen!

Filed under: Kommunikation generelt,Teori og debat — Jesper Odde Madsen @ 20:28

Jeg har startet denne blog om forskningskommunikation, fordi jeg synes området fortjener større opmærksomhed. Jeg arbejder selv inden for feltet, men er på ingen måde en autoritet på området.

Det er tilsyneladende svært at finde konkrete dokumenterede eksempler fra forskningsmiljøer, hvor man har integreret kommunikationen i selve forskningsprocessen. Debatten om emnet er som regel fokuseret på (énvejs)formidling til nogle få interessenter via massemedier og tidsskrifter, hvorimod denne blog tager udgangspunkt i den forståelse af kommunikation, man anvender i store dele af erhvervslivet (se siden “Definitioner”).

Formålet med bloggen er at skabe bevidsthed og fremme videndelingen vedr. forskningskommunikation på universiteter og andre forskningsenheder. Bloggen skal opsamle erfaringer, kortlægge ressourcer og fremlægge synspunkter mhp at kvalificere feltet.

Hvis du selv arbejder med forskningskommunikation, så hold sig ikke tilbage: Kom ud af busken med erfaringer, spørgsmål, ideer, referencer eller meninger. Ordet er frit.

Venlig hilsen
Jesper Odde Madsen

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.